Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Άρθρα του Νίκου Ζαχαριάδη αναδημοσιευμένα στη “Φωνή της Αλήθειας” 1993-1996

Το ιστορικό γράμμα δημοσιεύτηκε στα φύλλα της «Φωνή της Αλήθειας»:

-Φύλλο. 4, 1-31 Οκτώβρη 1993, σελ. 1
-Φύλλο 22-23, 1-31 Οκτώβρη 1994, σελ. 4
-Φύλλο 45, 1-31 Οκτώβρη 1995, σελ. 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: